KABİLE SAVAŞLARI KALFA KABİLESİ WEB SİTESİ
  KABİLE SAVAŞLARI
 


KABİLE SAVAŞLARI ORTAÇAĞDA GEÇEN BİR BROWSER OYUNUDUR

          RESİMLERİ TEK TEK KENDİM EKLEDİM ONUN İÇİN DİKKATLİ KULLANIN 
AŞAĞIDA BİNALAR GÖZÜKÜYOR SAYFA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZDE LÜTFEN AŞAĞI TABLODAKİ BÖLÜMLERE TIKLAYIN

BÖLÜMLERİN HEPSİNE TEKER TEKER KÖPRÜ EKLEDİM ONUN İÇİN BÖLÜMLERE TIKLANDIĞINDA KABİLE SAVAŞLARI PENCERESİNDE AÇILACAKTIR ONUN İÇİN SORUN VAR DEMEYİN» Genel   »    Bina Yapım Süreleri   » Puan Tablosu   » Bina Puan Hesaplayıcı   » Birimler   » BB-Kodları  » Kurallar
 
 
Ana Bina
Ana Bina sayesinde, yeni binalar inþaa edebilir veya varolan binalarýnýzý geliþtirebilirsiniz. Merkez Binanýzý geliþtirmeniz halinde, diðer binalarýnýzýn inþaa hýzlarý artmaktadýr.
Azami inþa seviyesi: 30 - Toplam Puan: 1978

Kışla
Kýþlanýz, asker üretim merkezinizdir. Kýþlanýzý geliþtireceðiniz her kademede, asker üretiminizi hýzlandýrabilirsiniz.
Azami inþa seviyesi: 25 - Toplam Puan: 1272

Binayý araþtýrmak için önkoþullar:
Ana Bina (Kademe 5)

At Çiftliği
At çiftliðinizde Atlý asker üretilip. At çiftliðinizin geliþtirdiðiniz her kademesinde üretiminiz daha hýzlý sonuçlanacaktýr.
Azami inþa seviyesi: 20 - Toplam Puan: 639

Binayý araþtýrmak için önkoþullar:
Kýþla (Kademe 5)
Demirci Atölyesi (Kademe 5)
Ana Bina (Kademe 10)

Atölye
Atölyede mancýnýk ve þahmerdan üretebilirsiniz. Atölyenizi geliþtireceðiniz her kademede, üretiminizi hýzlandýrabilirsiniz.
Azami inþa seviyesi: 15 - Toplam Puan: 308

Binayý araþtýrmak için önkoþullar:
Ana Bina (Kademe 10)
Demirci Atölyesi (Kademe 10)

Medrese
Medrese sayesinde BEY üretebilirsiniz. Beyler ile yeni köyler alabilirsiniz.
Azami inþa seviyesi: 3 - Toplam Puan: 737

Binayý araþtýrmak için önkoþullar:
Ana Bina (Kademe 20)
Demirci Atölyesi (Kademe 20)
Pazar (Kademe 10)

Demirci Atölyesi
Demirci Atölyesinde yeni silahlar araþtýrabilir, varolan silahlarýnýzý geliþtirebilirsiniz. Demirci Atölyesini geliþtirmeniz, araþtýrma sürelerinizi kýsaltýr ve daha iyi silahlar geliþtirmenizi saðlar.Yapabileceðiniz araþtýrma sayýnýz sýnýrlýdýr. Araþtýrmalarýnýzý isterseniz geri alabilirsiniz, ancak geri aldýðýnýz araþtýrmalarýn ücretlerini alamazsýnýz.
Azami inþa seviyesi: 20 - Toplam Puan: 607

Binayý araþtýrmak için önkoþullar:
Ana Bina (Kademe 5)
Kýþla (Kademe 1)

Komuta Merkezi
Komuta merkezinde savaþ emirlerini verebilir ve ordularýnýz ayarlayabilirsin. Ýlk 3 dakika içinde emirler iptal edilebilir.

 

Pazar
Pazardan baþka oyuncalara kaynak gönderebilir ve ya onlarla kaynak takasýna girebilirsiniz.
Azami inþa seviyesi: 30 - Toplam Puan: 1978

Binayý araþtýrmak için önkoþullar:
Ana Bina (Kademe 8 )
Depo (Kademe 5)

Oduncu Kampı
Oduncu kampý, köyünüzün dýþýnda, ormanda kurulmuþtur. Oduncularýnýz orada asker, silah ve bina yapýmýnda kullanmanýz için odun keserler. Oduncu kampýnýzý geliþtireceðiniz her kademe, oduncularýnýzýn saat baþýna kestikleri odun miktarýnýn artmasýný saðlar.
Azami inþa seviyesi: 30 - Toplam Puan: 1187

Kil Ocağı
Kil ocaðýnda iþçileriniz kil çýkarýrlar. Kil, bina-silah ve asker üretiminizde büyük rol oynamaktadýr. Kil ocaðýný geliþtireceðiniz her kademe, iþçilerinizin saat baþýna çýkardýklarý kil miktarýnýn artmasýný saðlar.
Azami inþa seviyesi: 30 - Toplam Puan: 1187

Demir Madeni
Demir madeninde, iþçileriniz üretimlerinizde kullanacaðýnýz demiri çýkarýrlar. Demir savaþ ile ilgili üretimlerinizde büyük öneme sahiptir. Demir madeninizi geliþtireceðiniz her kademe, iþçilerinizin saat baþýna çýkardýklarý demir miktarýnýn artmasýný saðlar.
Azami inþa seviyesi: 30 - Toplam Puan: 1187

Çiftlik
Çiftliðiniz, askerlerinize ve iþçilerinize yiyecek saðlar. Çiftliðinizi geliþtirmezseniz, köyünüz büyümez. Geliþtireceðiniz her kademe ile, çiftliðiniz daha çok iþçi barýndýrabilir ve yiyecek saðlayabilir konuma gelecektir.
Azami inþa seviyesi: 30 - Toplam Puan: 989

Depo
Depo sayesinde, köyünüzde üretilen kaynaklarý (odun, kil, demir) saklayabilirsiniz. Her geliþim kademesi ile depo binasýnýn saklama kapasitesi artar.
Azami inþa seviyesi: 30 - Toplam Puan: 1187

Gizli Depo
Gizli depo sayesinde, kaynaklarýnýzý güvenli bir þekilde düþmanlarýnýzdan saklayabilirsiniz. Casusluklarda veya saldýrýlarda gizli deponuz ve sakladýðý kaynaklara ulaþýlamaz. Gizli depo binasýný geliþtirdiðiniz her kademede saklayabileceði kaynak kapasitesi artar.Yanýsýra, casuslar gizli deponuzda sakladýðýnýz kaynaklarý göremezler.
Azami inþa seviyesi: 20 - Toplam Puan: 160

Duvar
Duvar sayesinde düþman saldýrýlarýndan kýsmen korunursunuz. Duvar, köy savunmanýzý ve birliklerinizin savunmasýný arttýrýr.
Azami inþa seviyesi: 20 - Toplam Puan: 256

Binayý araþtýrmak için önkoþullar:
Kýþla (Kademe 1)
[URL=http://www.bahcivanlardiyari.com/] [IMG]http://www.browser-game.tv/images/banners/bahcivanlardiyari/[/IMG] [/URL]Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: asdasda, 15.12.2009, 18:20 (UTC):
efsane yapmadı ki olm kinq mıstıq yapmış bu siteyi

Yorumu gönderen: brktrn05, 07.12.2009, 08:45 (UTC):
sağol efsane abi

Yorumu gönderen: kadri, 09.10.2009, 21:18 (UTC):
qüzel olmuş..
Elinize sağlıkk!!!..

Yorumu gönderen: okan keskin, 21.08.2009, 14:37 (UTC):
muthis yawwBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  TOPLAM 2444 ziyaretçi BURADAYDI .

kodbloke

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=